mustafa Uzun

10. Sınıf Türk Edebiyatı Üçrenk Soru Bankası

10. Sınıf Türk Edebiyatı Üçrenk Soru Bankası

Okuma, yazma ve sözlü iletişim gibi çalışma alanlarının tür esasından hareketle tasarlandığı programda dil bilgisi alanı da yine tür üzerinden ele alınmış; aynı zamanda metin ve beceri merkezli bir yaklaşımla, edebiyat ve dil bilgisi öğretiminin birbirini tamamlayan bir süreç olduğunun fark edilmesi amaçlanmıştır.

Yeni öğretim programında 10. sınıf konuları 10 ünitede toplanmış; her bir ünitede yapılacak çalışmalar okuma, yazma ve sözlü iletişim alanlarına ayrılmış; dil bilgisi konuları da ya okuma ya da yazma çalışmaları içinde değerlendirilmiştir.

Kitabımızı oluşturan testler de 10. sınıf programına paralel olarak 10 üniteye ve okuma, dil bilgisi, yazma, sözlü iletişim alanlarına ayrılarak hazırlanmış; böylece ders kitaplarına ve konuların okullardaki işleniş sürecine uygunluk sağlanarak Türk dili ve edebiyatı dersinden beklenen kazanımların pekiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kitabımızdaki soruların hazırlanmasında test tekniğinin kavratılmasına önem verilmekle birlikte basitten karmaşığa veya kolaydan zora doğru bir yol izlenmiş; bu anlayışla testler -kaçınılmaz bir görecelik içerse de kolay (sarı), orta (mavi), zor (kırmızı) olarak düzenlenmiştir.