mustafa Uzun

11 Türk Dili ve Edebiyatı Konu Özetli Soru Bankası

11 Türk Dili ve Edebiyatı Konu Özetli Soru Bankası

Sevgili Öğrenciler,

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda öğrencilerin;

► Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,

► Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,

► Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,

► Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları,

► Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları,

► Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmıştır.

Kitabımız, yeni öğretim programının amaç ve kazanımları doğrultusunda şu özelliklere bağlı olarak hazırlanmıştır:

Konu Özetleri

Çözümlü Sorular

Açık Uçlu Sorular

Testler