mustafa Uzun

11. Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı

11. Türk Edebiyatı Konu Anlatımlı

Türk dili ve edebiyatı dersinin temel amacı, edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımaları; Türk dilinin inceliklerini keşfetmeleri; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmeleridir. Bu amaçla hazırlanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda öğrencilerin

●  Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramaları,

●  Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları,

●  Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,

●  Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olmaları,

●  Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları,

●  Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri temel öncelikler olarak belirlenmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı’nda edebiyat tarihi, tür temelli bir kronoloji içerisinde değerlendirilmiştir. Böylece her edebî türün geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişim, bir bütünlük içerisinde ele alınmıştır. Bu bağlamda 9. sınıfta edebî türlerle ilgili genel bilgiler edinmiş; edebiyat eserlerinin temel özelliklerini ve edebiyatın teorik çerçevesini kavramış; 10. sınıfta ise metin türlerinin farklı dönemlerindeki kronolojik gelişimini takip etmiştiniz. Bu gelişimi 11. sınıfta da takip edeceksiniz.

Kitabımız, yeni öğretim programının amaç ve kazanımlarıyla öğrencilerin bu program bağlamındaki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Kitabımızda konular çoğunlukla şu sırayla ele alınmıştır: Konu anlatımı, örnek metinler, metin incelemeleri, ölçme-değerlendirme bölümleri.

Kitabımızın ölçme-değerlendirme bölümlerinde, ele alınan konunun niteliğine göre şu soru tekniklerinden uygun olanlar kullanılmıştır:

●  Açık Uçlu Sorular

●  Uygulamalar

●  Doğru-Yanlış Soruları

●  Boşluk Doldurma Soruları

●  Testler