mustafa Uzun

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Üçrenk Soru Bankası

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Üçrenk Soru Bankası

Her eğitimci bilir ki eğitim bir “süreç”tir ve bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi sağlam bir temelle mümkündür. 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, ortaöğretimin sonuna kadar okulda ve üniversite sınavında kullanılacak dil ve edebiyatla ilgili temel “terim”lerin, “kavram”ların öğrenileceği, kazanılacağı bir derstir.

Türk dili ve edebiyatı dersinde, konuşulan ve yazılan dilin anlamı, sesi, görünüşü, çağrışım değeri ve kurallarıyla bir sistem olduğu, bu sistemdeki ögelerin kullanım esnasında yeni değerler ve anlamlar kazandığı, her düzeydeki dil göstergesi ve dil birliklerinin şekil ve anlam olmak üzere iki yönü bulunduğu ancak bunları birbirinden ayırmanın imkânsız olduğu gibi hususlar, temel çıkış noktası durumundadır.

Dili kullanmanın, bilgiden çok beceriye dayandığı bir gerçektir. Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir, kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır. Kitabımız hazırlanırken yeni öğretim programının bu kazanım ve amaçları esas alınmıştır.

“Yeni Öğretim Programı”, metinleri “tür” yönünden incelemeyi temel almaktadır. Bu nedenle metinlerdeki sorular aracılığıyla öğrencilerin okuduğunu, dinlediğini “anlama”; düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak “anlatma” güçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Sorular, konuların ayrıntıları dikkate alınarak kolay (sarı) - orta (mavi) - zor (kırmızı) olarak düzenlenmiş hem test tekniği kavratılmaya hem de konular pekiştirilmeye çalışılmıştır.