mustafa Uzun

11. Sınıf Dil ve Anlatım Konu Özetli Soru Bankası

Yeni programa göre dil ve anlatım dersinde, konuşulan ve yazılan dilin; anlamı, sesi, görünüşü, çağrışım

değeri ve kurallarıyla bir sistem olduğu, bu sistemdeki ögelerin kullanım

esnasında yeni değerler ve anlamlar kazandığı, her düzeydeki dil göstergesi ve dil birliklerinin

şekil ve anlam olmak üzere iki yönü bulunduğu ancak bunları birbirinden ayırmanın

imkânsız olduğu gibi hususlar temel hareket noktası durumundadır.

Dil ve anlatım dersinin hareket noktası, dili kullanmanın, bilgiden çok beceriye dayandığı

gerçeğidir. Dili kullanma becerisinin insanın her türlü etkinliğinde önemli rolü olduğu bilinmektedir

çünkü insan, kültür alanını ana diline göre ve ana dilinin imkânlarıyla şekillendirir,

kendini ve dünyayı dil aracılığıyla anlamlandırır.

Kitabımızı hazırlarken yeni müfredatın kazanım ve amaçlarını esas aldık.

 

Kitabımızı Tanıyalım

 

1. Konu Özetleri

Her konunun başında verilen, yeni müfredatın kazanımlarına uygun kısa bilgilerdir.

 

2. Testler

Konunun niteliğine bağlı olarak konu sonlarında yer alan, çoktan seçmeli sorulardan

oluşan bölümdür.

 

3. Yazılı Sınav Soruları

Her konunun sonunda; konuyu çok y.nlü olarak tarayan, farklı ve nitelikli sorulardan

oluşan yazılı sorularının ve çözümlerinin bulunduğu bölümdür.

 

4. Üniversiteye Giriş Sınav Soruları

Bu bölümde, konularla ilgili olarak üniversite sınavında çıkmış soruları ve bu soruların

cevaplarını bulacaksınız.

 

Mustafa UZUN

  www.yazarmustafauzun.com